A City Hungary program célul tűzte ki, hogy a fenntartható és élhető magyar városokért jelmondat alatt hazai és nemzetközi modelleket, tapasztalatokat, eszközöket mutasson be, együttműködési, partnerségi lehetőségeket vonultasson fel, továbbá bemutassa a fenntartható városban élőknek a magasabb életminőség lehetőségeit.

Szívesen vállaltam a program fővédnökségét, hiszen a célunk közös: a magyar kormány elkötelezett a közszolgáltatás fenntartható működésének biztosítása mellett. Ennek érdekében szükséges megvalósítani a közszolgáltatások rendszerének optimalizálását – a lakossági érdekeket is szem előtt tartva, a rezsicsökkentés vívmányainak fenntartása mellett az egységes és magas színvonalú szolgáltatás biztosítását, mindezekkel együtt pedig az európai uniós célok és irányelvek betartását.

A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás rendszerének átalakítása keretében megvalósult a háztartásokban keletkező üveg-, fém-, műanyag- és papírhulladék elkülönített gyűjtése, ezen kívül a fenntartható, hosszú távon működőképes, egységes és magas színvonalú szolgáltatás biztosítása érdekében folyamatban van a hulladékgyűjtési közszolgáltatás rendszerének integrációja. További kiemelt cél a körforgásos gazdaság célkitűzéseivel összhangban a lerakásra kerülő hulladék mennyiségének minimalizálása, a hulladék minél nagyobb arányú hasznosítása.

A fenntartható és magas színvonalú közszolgáltatás nyújtásához egy új elem is hozzájárul, a gazdaságos energiafelhasználást támogató okos mérési hálózat, mely bevezetésével a jövőben lehetővé válik, hogy a lakosság egy internetes oldalon, vagy okostelefonon keresztül információkat kaphasson közüzemi (víz, gáz és áram) fogyasztásáról.

A szennyvízelvezetéssel és –kezeléssel, valamint az ivóvízminőség-javítással kapcsolatos projektek célja, hogy a fejlesztések által lehetővé váljon a környezeti fenntarthatósághoz és az élhetőbb magyar városokért célkitűzéshez történő kapcsolódás.

A program témakörei között megjelenő közszolgáltatás, körforgásos gazdaság, vízgazdálkodás, okos város-okos otthonok területek szorosan kapcsolódnak össze, egyben kulcsterületei is a fenntartható várostervezésnek és kialakításnak.

Hazai és – a Környezet és Energia Operatív Programok (KEOP) és a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Programok (KEHOP) által biztosított – európai uniós források felhasználásával tervezzük megvalósítani mindazon közszolgáltatási rendszerelem-fejlesztéseket, amelyek szükségesek az ország teljes területén, minden lakos számára elérhető, egységesen magas színvonalú, fenntartható közszolgáltatás megvalósításához.

Soha ne feledjük:
„Az ember nem csak azért felelős, amit tesz, hanem azért is, amit nem tesz meg.”                                                                                                                                                        
(Prótagorasz, szofista filozófus)


Szabó Zsolt
a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium
Fejlesztés- és Klímapolitikáért,
valamint Kiemelt Közszolgáltatásokért
felelős államtitkár